Klub historických vozidel Nový Jičín

Jížda Kravařskem 23.05.2020